Over

Bedankt allemaal!!

Afgelopen zaterdag, 11 maart, hebben we een benefietconcert/zangavond gehouden t.b.v. Turkije en Syrië. We kunnen dankbaar terugkijken op een prachtige avond, waarop we ons mee leven hebben getoond aan Turkije en Syrië, maar ook mochten gedenken wat Jezus voor ons gedaan heeft. We willen als Stichting Zangavond naar de Zondag iedereen bedanken, die aan deze avond meegewerkt heeft en diegenen die gekomen zijn om deze actie te ondersteunen. Dankzij uw medewerking en steun kunnen we een bedrag van ruim € 2800,- overmaken naar Dorcas, die het bedrag volledig zal gebruiken voor de [nood] hulpverlening in Turkije en Syrië. Mocht u nog niet bijgedragen hebben, maar dat wel graag willen, dan kunt u alsnog een bijdrage overmaken op rek.nr. NL04RABO0356504859 t.n.v. Diaconie GKSR o.v.v. Actie Turkije en Syrië.

wij zijn een stichting …….

Vandaag een mooie cheque ontvangen van

Stiptwerk  Hartelijke dank hier voor

Zijn we erg blij mee.

9 Febr  2019 Mede mogelijk gemaakt door de rabobank